banner txikerragoa.gif (27049 bytes)


                            


                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                               

ARAKA ikertaldeak Euskal Herriko Unibertsitatean dihardu lanean, batez ere, eskoletan erabiltzen diren testuliburuak aztertzen. Izan ere, hainbestekoa da testuliburuon erabilera non eskoletako benetako curriculuma bilakatzera iristen den.

Ondo dakigu, testuliburuetako edukiak eragin zuzen-zuzena duela bai ikaslearen garapenean baita ezagutzaren eraikuntzan ere, ondorioz, haren identitate soziokulturala neurri handian baldintzatuz.

The research group ARAKA is working in the University of the Basque Country, particularly studying school textbooks. In fact, the use of these textbooks is such that they become the real curriculum of schools. We know that the contents of shool textbooks has a direct influence on the development of the student so as on the growth of knowledge; as a result, it conditions his sociocultural identity.

Le groupe de recherche ARAKA travaille á l'Université du Pays Basque, notamment dans l'étude des manuels scolaires. En fait, l'utilisation de ces manuels es si intense qu'ils deviennent le vrai curriculum des écoles. Nous savons bien que le contenu des manuels scolaires a une influence directe tant dans le développement de l'étudiant que dans la construction du savoir; par voie de conséquence, conditionne en grande partie son identité socioculturelle.

El grupo de investigación ARAKA trabaja en la Universidad del País Vasco, particularmente en el estudio de los libros de texto escolares. La utilización de los libros de texto en el sistema escolar es tal que se han convertido en el verdadero curriculum de las escuelas. No obviamos por tanto, que los libros de texto tienen una influencia directa tanto en el desarrollo personal e intelectual del estudiante, como en la construcción del conocimiento, condicionando de tal modo su identidad sociocultural. 

 

                           Arakaren letrak.gif (1969 bytes)
                                                                                                                                                                                                         

 web site hosting counter:
              Euskaraz / English
 .


 © ARAKA ikertaldea,  2003, http://www.ehu.es/araka

(Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaiko Campuseko web guneari lotutako orria)


Diseinua eta kudeaketa: Karmele Perez Urraza            Edukiaren ardura: ARAKA Ikertaldea                  2022-04-28(e)an eguneratua