ORREAGAKO AMARI

(1619)

 

 


Aynguiruen erreguina
Orierriagan xarriric,
Aynguiruen compañian
Gloria guztiz veteric,

Çu zarade ederrena
Creaturen ertean,
Gloria ere andiago
Çeru eta lurrean.

Sandulariac ecusi du
Gozo andis veteric,
Jhs. Jaincoac eman dio
Benedictio ederric.

 

 

*Non: J.Huarte, Historia de Roncesvalles (eskuizkribua, 1619)

*Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos Arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 125 or.

 

 

Atzera