TOLOSAKO ZIRI-BERTSOAK

(1619)

 


Adarrac emaiten dira Miraballesen,
Dozena milla florinen.
Ceruetaric etorri da Moissen
Eguia esatera Errazquinen.

Miravallesco echeorri
Leen oi ceriçan Çapatari;
Orañ eman dio dordo hor<r>ec ycen onori
Anrreoi eraqusteco dançori.

Adarrac emaiten dira eche orretan
Nori bere diruetan, arrasshetan.
Argaitic oi davil puñalchoa paseaetan,
Pordoechoa duela escuetan.

Mirabal<l>esco jaunarenean
Adarrac ematen dira gotaric eztuanean;
Gota duen orduan buru chipia oy daduca choruan,
Echecoac lar<r>i oi da[. .] corruan.

Anduraz beteric magalac,
Sendaceco belalunac,
Joan oi çarizca anrreac;
Atera oy dira andic vustiric veguiac.

Consolatu oy da Profetissarequin,
Escuren duela Alferiz Machin,
Ascotan sartu oy çaca Abbadesaquin;
Andre ederroc orduan danzatu oi dira vesterequin.

Gosetez artu oi ditu andre ederrac,
[... ]la equsiric aren begui ederrac.
Enbidiosoac dira chavirayaren veguiac;
Alacoac dira aren eguinac.

 

In Dei nomine Amen

                  II

Misterioc cetic Erreguen ofrendac,
Ecin esan niazcaquec Miravallesco gauçac.
In habent humana misteria,
Veguietan daquila beteria.


Y eçar eyt' or edatera,
Chapoeoquin barazcaritara,
Adar<r>oqui gosaritara;
Arrassean oaque olloquin afaritara.

Estu egongo aiz oen glosacen;
Ançarae vaceaquic deadarr eguiten;
Salamancaco çuloan egondu inçan ycasten;
Hicaragoa aiz oen egu<i>ten.

Receta esque oy abil galdua.
Gotac on eztic galuoa;
Educac gueldiric porrua
Eta jan eguic sagar eldua.

Uztec gueldiric vesterenari,
Celestinac esanagatic vai.
Iracurri eçac ondo a hai
Edo eguingo dec oean ai.

 

 

 

*Non: Iruñeko katedraleko Artxiboa.

*Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos Arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 127-128 or.

 

 

Atzera