S. FRANTZISKOREN ORDENAREN PROFESATZE-AGINDUA

(c. 1520)

 

 

 

Ni N. neure borodate gustirean voto egitendot eta promitietandot

Jaingoicoari ta Andradone M(aria) virgineari eta Sant Fra(nci)scuari eta

cerucu sanctu eta sancta custiaj ta çuri aita goardaetaco erreguela

tercera Sant Fraciscuaren ordeacoa penitenciacoa ayta sancto Nicolao  

laugarrenaren emona eta otorgadua; eta ayta santu sist lau

garrenaren aprovadua ta cofirmadua, biçi izaiteco obedençian

eta pobreçan eta castidadean.

 

Au guardado badaguiçu, nic prometietan deusut gure Jaunaren  

rregnua.

 

 

 

 

 

 

 

*Non: Eskuz idatzita inMonumenta Ordinis Minorum.

*Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos Arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 143 or.

 

 

 

Atzera