SINISTATZEN DUT...
(1614)Cantabria, Biscaya

 

 

Sinistasendut Jaun poderosoaren vaytan Creatorearen ceruaren eta lurraren.
Eta Jesu Christo vere seme unigenito, jaunaren vaytan.
Sein ucandubaysen concevituric Spiritu Santu jaunaren obras: eta jayosen virgen andre Dona Mariaren vaytatic.
Eta padecituçuen Pontio Pilato manuaren aspian, Crucificatu ucandusen, yl, eta orciucandusen.

Eta jausisen infernura: yrugarren egunean Resuscitatusen ylen vitartetic.
Eta ygansen ceruetara: eta dago jarreric jaun poderosoaren escunean.
Eta andica etorricoda vicien eta hilen jusgacera.
Sinistasendut Spiritu Sanduaren vaytan.
Elysa Catolica sanduaren vaytan: Sanduen comunionean.
Pecatugucien parcamentuan.
Araguiaren resuscitatean.
Eta vici perdurablean. 
Amen.

 

*Non: Symbolum Apostolorum diuersis nationum linguis expressum, 1614.

*Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos Arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 163 or.

 

 

Atzera