AGURMARIA

(1691)

 

 

 

Ave Maria, gracias betea. Iauna da zugaz.

 

Bedeincatea zara zu andra gustien artean.

 

Bedeincatua da zure sabel virginaleco fructua, Iesus.

 

Santa Maria, Iaungoicoren amea,

 

erregutu eguiozu gu becatarioc gaitic

 

orain eta geure eriozaco orduan.

 

 Amen Iesus.

 

 

 

 

 

 

Non: N. Zubia, Doctrina Christiana, 1691 (J. De Lezamis, Vida del apostol Santiago, 1699)
Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos arcaicos Vascos, Madrid, 1960,  162 or.

 

 

Atzera