GUTUNERIA

(1415)

 

 

 

M. SANT MARTINEK M. ZALUARI

 

 

Machin s(eynnor) supplico bos q(ue) me imbiedes por esc(ri)pto quonta es la

gr(aci)a q(ue) los de Sant Johan han d(e) la imposit(i)on. Et Jaunatiçula egun  

hon. Et me imbiat adizir si berres al combit o non

El todo b(uest)ro M(ar)tin / de Sant M(ar)tin.

 

 

 

 

*          *          *

 

 

 

 

M. ZALUAK M.SANT MARTINI ERANTZUNA

 

 

Seynnor maestre Martin, acome(n)do bos aMiguel Papon bien(n) amic et seredes

b(ie)n ayssa en casa de Peyre de Tors del bon baron q(ue) mal li se faga en(e)l

coillon et escusat me de combit que no(n) puedo ser q(ue) huespedes tiengo

Et Jaunatiçula abarion eznayz bildur ezten alla. Et jaquiçu Done Johane

Garaçicoec dute gr(aci)a eRegue baytaric hurtean yruroguey et amaui

florin hurtean baytator sey florin et t(er)tio bat ylean Rebatiçera colectoreari

et alegraçayteç ongui

Çure guçia Machin

de Çalua.

 

 

 

 

 

 

Non: Nafarroak Artxibo Nagusia.

Betsio honen iturria: Ibon Sarasola, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos, 1983, 75-76 or

 

 

 

 

 

Atzera