Kutxatila

Donemiliagako glosak (X. mendea)

Busturiko toponimoa (1051)

Codex Calixtinus: A. Picaud-en lexikoa (XII. mendea)

            Gonzalo de Berceoren lekukotasuna (XII)

            Nafarroako Forua: Euskal hitzak eta esaldiak (XIV)

Herri Otoitz Nafarra (XIV. mendea)

Gutunetan barrena (1415)

            Gutuneria (1415)

Euskarazko pasartea: Mendieta (1443-XVI)

Abendañotxearen Heriotza (1468-XVI)

Arnold Von Harff-en lexikoa (XV. mendea)

Lope García de Salazar: Bienandanças e Fortunas (XV)

            Torres Naharro: Comedia Tinelaria (1513)

S. Frantziskoren ordenaren profesatze-agindua (c. 1520)

            M. Siculoren hiztegitxoa (1533)

Joan Zumarragakoaren gutuna (1537)

Rabelais-en testua (1542)

A. Araozek Inazio Loiolakoari gutuna (1545)

A. Araozek Inazio Loiolakoari gutuna (1546)

Ezkontza fedea: Uterga (1547)

            Gutunetan barrena (1549)

            Ezkontza fedea: Lizarra (1552)

Ezkontza fedea: Tolosa (1557)

Ezkontza fedea: Taxonar (1557)

Jainkoaz arnegazteko formula (1569)

Notari idazkiak (1580)

            B. Etxauzen gutuna (1584)

            Refranes y sentencias (1596)

 

Sunbillako ebasketa (1597)

 

Eliz prozesua (1597)

      Simancaseko gutunak (c. 1598)

      Euskal Hitzak gaztelerazko bertsoetan (XV-XVI)

Abesti elebiduna (XV-XVI)

Carlos V eta Sorabilako Zaldunak (XVI)

Iakob Gebarakoaren hiletak (XVI)

Carlos V.aren eta mandazainaren arteko elkarrizketa (XVI)

Andramendiko idazkiak (XVI)

Euskal lexikoa (c.1600)

            B. Etxabe: Agurmaria (1607)

Mendietaren kuadroa (1609)

Sinistatzen dut...(1614)

Nafar katixima (c. 1614)

Salve Regina (c.1620)

Atsotitzak: Isasti (c.1620)

Azpeitiko gutuneria (1622)

            M. Seinich-en gutuntxoak (1626)

            Letra apostolikoak (1626)

Irunberri Leireko monasterioaren aurka (1629)

Idazkia (1632)

            Frantziskotarrak sorginen aurka (c.1648-1686)

            Mikoletaren elkarrizketak (1653)

            Gutuna: Frai Domingo Lardizabal (1655)

            J. Peruski-ren gutunak (1664)

Le poète basque (1669)

Gutuneria: Urruña-Hondarribia (1680)

Gutuna: F. Basauiluaso (1683)

Zubia: Aitagurea (1691)

      Gutuneria: J. Elizalde (1693 eta 1699)

            Zalgizeren Atsotitzak (XVI-XVII)

            Bela, J: Atsotitzak (XVII)

            Gutuneria (XVII)

Larramendi: Mendibururen libururako gutuna (1747)

Ordenanza Municipalac Eusqueras, Elecinuetaraco (Eibar, c. 1754)

Españiaco uritar constitucionalen Cartilla civilla (1820)

Oiartzungo udal erabakia (1822)

Ataria | Idazleak eta Idazlanak | Bertsoak, Eresiak eta Kantak