LASARTEKO BERTSOAK

(1716)

 

 

Oraziobatt esango degu Credoa beçain eguia

mundu gusia(c) Ycasidu Juanes gure berria.

 

Andre attorran Sarttuasaude Juanes Maria Latasa

Yraquitean egosi dittusu ogueitabi mattasa.

 

égosteori ézer ézanda Jonay sinduan Arrian,

guison gusien desonrragarri asco Serade errian.

 

Zuri Andreac ézatten disu nere J(o)anes Leorra

Saldiac maysaq Jandiuscutta Arren dacargun beorra.

 

Sure abereac nondiqbaytue Otea Bastimentua

Santtanttonetan Ysandudesu ayesas Ecarmentua.

 

esquadrian Ypinisinduan Yruol zaspi besoan

Plomoan ongui asentattuta Erresisuen ausoan.

 

experansaric asco daducatt, Zeruco Jaun altua

Andre Anttoniac Emango digu Otajoseco Lecua.

 

Yresatt Trosac éguitecosatt Ecarridiat Carisa

Beti sucaldian orraza dirudiala Marisa.

 

 

Errionettan Bisininzan Bacarriq ongui ninsala

Sori madaricagaistoan neresatt Jayo Ynzala.

 

Daga Espataq eraguin ditut Armero baten echean

Agustinacho ybillico nais Surequin neregaisean.

 

Agustinacho goasemasu Loyola Aldera Yguesi.

Bay espaligu mundu gusiaq gure verria Ycasi.

 

Ermitachoan Jaribasinade chopin erdia jocasen

Eziran guisonaq Jarrico Orazioaq ezetten.

 

Jhs Joanes obera noa miña sentisen det Buruan

Medizina bat Arren Yndasu nere bigarren Leyoan.

 

Berealasen eranzun sion non ote da mesorquillea

nere cucharen Cuchatelan maneabidi Arguia.

 

Cana battean Jaso situan bere chuparen besoaq

Sin duda Uste esuan bayan Sentitusuan ausoaq.

 

Medizinori eman etta Lendabisico berbea

Ay Sen galanqui emandidasun Juanes nere Jabea.

 

Orazio au ecarridue Zeruan diran Yzarraq

Joanes Leorraq atteraseco tiraca bere bisarraq.

 

Plaza batean esangodittutt egundañoco gusiac

estaquienac Ycasi biza Ysangodira eguiaq.

Yresatt Trosac éguitecosatt Ecarridiat Carisa

Beti sucaldian orraza dirudiala Marisa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bertsio honen iturria: J. M. Satrustegi, Euskal testu zaharrak, I, Iruñea, 1987, 61-62 or


 

 

Atzera