Pedro Ezkurra


Aldarco Gorptz, Sanduri

 

Iaquite ymbnu
borondtea beal,
ne anya, erranen nu
nr daucgun mayean.

Ceruetco juna dgu
ggos jausten aigun:
eruan beyn so dago
guretco oguin.

Cru ta lr betatndu
ren grputz sanduc,
badarc emten ygu
soric men batean.

Ongui ohrtuz janegau,
yl etaytan begirauu.

Eri ran menbatez
mnduan guon guztic
ta gun eman draue
berebtec vii.

En jan i<n>dquean c
ambteco amen:
la vra chipit e
ure aguren neurrir.

Bya ni du jan deun
garbitric arim:
ala ezpda, uretco
vcia ez, baya rioa d.

Ongui ohrtuz janegu,
yl ety<t>an beguirau.

Gre anya egunez guro,
myte dtu guionc
mbat ce barcatn du
paradiuco jate.

Eta bqueac eguiteco
bre ggo sandur,
gre arten gueldit ce
la nla erun.

Egun Jyncoa Jyncoa gtic
guionri ematen d;
bya Jyncoa Jyncoa gbe
jaten duna yltcen d.

Ongui ohrtuz janegu,
yl etytan beguirau.

Ayn gooro apayndu dgu
ray dgun jaten,
e, guinac nay bdu,
ytul dyte jaten.

Ongui jauturic nigarrs,
viotean dmu duul,
becatun urriquirqui,
ar<r>ezquo guztiac.

Gnde guztiy ngui eguu
fdean so audel,
Jyncoa bytan echidu,
la ayun vaquen.

Ongui ohrtuz janegu,
yl etytan beguirau.*Non: Relacion de las fiestas que el Ilmo. Seor Don Antonio Venegas de Figueroa obispo de Pamplona hizo... el ao de 1609.

*Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 112-113 or.Atzera