REFRANES Y SENTENCIAS: 540-560

(1596)

 

 

 

540.     Ynardun badaguic, ez doc ue<a>r besterenic.

            Si continuas en el trabajo, no tienes necessidad de otro.

541.     Ojal ona huchan saldu doa.

542.     Vrrineric ospea, errícoa obea.

543.     Saldabaga altamia, oza[.]tan ez dilist[..]ia.

544.     Huhuñerean hoxtuac bulea.

545.     Otu doneari ygarartean nequea.

546.     Guiçon onac azcurriac bere.

547.     Ecandu gastoari bernea ausi.

548.     Barria eder eguic.

549.     Maya ta vide luces, gastigaturic
(enseñança).

550.     Jaunen hotua oy da aguindua.

551.     Emazte dollorren jaubea, jopu.

552.     Maiaz ozac dacaz pozac.

553.     Garrastu adi icasterren ta neca adi euterren.

Suffre por aprender y trabaja por tener.

554.     Bere burhua ezautea da jaquitea.

555.     Gastelauna neguia senar, oñean arr ta beguian  negar.

556.     Esquerrac yndauzce on derexta ene, gauçary.

557.     Ene laba aldian labe<a> jausico zan.

558.     Ylbeeran ereyn ceguic arean.

559.     Onerextea dodan lecuan jarri daquidala egusquia

560.     Seyacaz echun dina, ucuzca iaigui d<o>a.

Quien con niños se acuesta, sucio se levanta. 

 

 

 

 


*Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos Arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 174-175 or.   

 

 

Atzera