Iesu Christoren jaiotza kopletan

 

*Aitagurea

 

*Agurmaria

 

*Artikulu fedekoen esplikazinoa