AITAGUREA

(1691)

 

 

 

Aita gurea, ceruetan zagozana.

 

Sanctificadu dila zure izena.

 

Vetor gugana zure erregnua.

 

Cumpli bidi zure uorondatea,

 

Egunean eguneango gure oguia emun eiguzu egun.

 

Parcatu eiguzu gure becatuac,

 

guc parcatuten deusteguna leguez gueure zordunai.

 

Ez eiguzu ichi tentacionen iaustitem.

 

Guardatu ta libradu gaguizu<z> gaiz gustietatic, Iauna.

 

Amen Iesus.

 

 

 

 

 

 

Non: N. Zubia, Doctrina Christiana, 1691 (J. De Lezamis, Vida del apostol Santiago, 1699)
Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos arcaicos Vascos, Madrid, 1960,  167-168 or.


Atzera