Idazleak eta Idazlanak

Adema, G.

Escualdun Pelegrinaren Bidaltzailea (1877)

Agirre, Tx.

Kresala (1906)

Aitzol

                        Umezurtz olerkiak liburuan sarrera (1934)

 

Anonimoak

Cristiñeu Dotrinien Lau Partiac Laudioko Euskaran (1858)

Cristiñeu Dotrinien Lau Partiac Laudioko Euskaran: Eskuizkribua (1858)

Ruth-en liburua

Ruth-en liburua Llodio-co euskeran (Itzul.: I. Galindez; 1873)

 

Archu

La Fontainaren aleguia - berheziak (1848)

Astete, G.

                        Cristiñau doctrinia: Laudio (1828)

Axular

Gero (1643)

Barbier, J.

Piarres II (1929)

Barrutia, P.I.

Gabonetako Ikuskizuna (1711-1752?)

Betolatza

Doctrina Christiana (1596)

Chabalgoity, J.P.

                  Laborarien abissua:Moldaketaren eskuizkribua (XVIII)

Dassança, M.

                        Laborarien abissua (1692)

Duvoisin

Laborantzako liburua (1858)

Elizanburu, J.B.

Piarres Adame (1888)

Elizanburu, M.

Lehenagoko Eskualdunak zer ziren(1889)

Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa laburzki(1890)

Etxahun

Bertsoak eta kantak (XIX. mendea)

Etxeberri Sarakoa

Eskual Herriko gazteriari (c. 1718)

Etxepare

Linguae Vasconum Primitiae (1545)

Frai Bartolome Santa Teresa

Euscal-Errijetaco olgueeta ta dantzeen neurrizco-gatz-ozpinduba (1816)

Goyenetche, B.

                        Marechalen liburia eskuaraz (1831)

Huarte Maio

Gore Jeinaren Ebanjelio Saintiua (XIX. mendea)

Iturbe, Martin

Qvartetac gure Principe iaunearen D. Phelipe Prospero gaioce dichosoan (Salamanca, 1657)

Kamusarri

Bertsoak

Kardaberaz

Euskeraren Berri Onak (1761)

Lapeyre

Credo edo Sinhesten dut esplikatua (1891)

Laphitz

Bi Saindu Hescualdunen Bizia (1867)

Lardizabal, F.I.

Testamentu Berriko Kondaira (1855)

Lauaxeta (Urkiaga, E.)

Bide Barrijak (1931)

Arrats Beran (1935)

Poema solteak (1925-1937)

Poema itzuliak (1927-1931)

Leizarraga

ABC (1571)

Kalendrera (1571)

Testamentu Berria (1571)

Lizardi, X. (Agirre, J.M.):

                        Biotz-begietan (1932)

                        Laino eta izar (1932)

                        Bi aizpak (1932)

                        Umezurtz olerkiak (1934)

                        Itz-lauz (1934)

                        Ezkondu ezin ziteken mutilla (1953)

Mikelestorena

Cerura nayduenac ardezaquean, vide erraza (c. 1750)

Cerura nai duenac ar dezaquen vide erraza (1754?)

Mogel, J.A.

Peru Abarka (1881)

Oihenart

O.ten gaztaroa neurtitzetan (1657)

Olaetxea, B.

Dotrina Cristianea (1775)

Orixe (Ormaetxea, N:)

                        Lizardiren Biotz-Begietan liburuari sarrera

 

Tartas

Onsa hilceco bidia (1666)

Arima penitentearen occupatione devotac (1672)

Zubia, N.

                        Doctrina christiana (1691): Zenbait zati

           

Ataria | Kutxatila  | Bertsoak, Eresiak eta Kantak