KALENDRERA,
BAZCO NOIZ DATEN,
ILHARGVI BERRIAREN
eta letra Dominicalaren
eçagutzeco
manerarequin.

Besta deitzen direnetaric-ere batzu eçarri içan dira, ez Igandeaz berce egun sanctificatzecoric delacotz, baina ferietaco, hartu-emanetaco, eta asco berce gauçataco egun iaquinac eta bereciac dituztenéc cerbitzu dutençat.

ROCHELLAN
Pierre Hautin, Imprimiçale.
1571

 

ADVERTIMENDVA.

Ilhargui berria cein egunez daten iaquin nahi duenac, bilha beça vrte hartaco auri-nombrea hilebethean, eta auri nombrearen heineco letrán date ilhargui berria: eta handic amorz ilhargui bethea.

Bissexta, vrtheco 365 egunez goiti diren sey orenetaric eguiten da, laur vrthetaric laur vrthetara: eta orduan otsaillac ditu hoguey eta bedratzi egun: eta hoguey eta laurgarren eguna baita F. haren gainean contatzen dirate bi egun, ordinarioa eta emendiozcoa.

VRTE GVCIEZ IAQVITECO

Vrtén contua.

Bazco.

Anri nombrea.

Letra Dominicala.

Bissexta.

1572

Aprilean

6

15

F

E

1573

Martchoan

22

16

D

 

1574

Aprilean

11

7

C

 

1575

Aprilean

31

8

B

 

1576

Aprilean

22

19

A

G

1577

Aprilean

7

1

F

 

1578

Martchoan

30

2

E

 

1579

Aprilean

19

3

D

 

1580

Aprilean

3

4

C

B

1581

Marchoan

26

5

A

 

1582

Aprilean

15

6

G

 

1583

Marchoan

31

7

F

 

1584

Aprilean

19

8

E

D

1585

Aprilean

1

9

C

 

1586

Aprilean

3

10

B

 

1587

Aprilean

16

11

A

 

1588

Aprilean

7

12

G

F

1589

Marchoan

30

13

E

 

1590

Aprilean

19

14

D

 

1591

Aprilean

4

15

C

 

1592

Marchoan

26

16

B

A

1593

Aprilean

15

17

G

 

1594

Marchoan

31

18

F

 

1595

Aprilean

20

19

E

 

1596

Aprilean

11

1

D

C

1597

Marchoan

27

2

B

 

1598

Aprilean

16

3

A

 

1599

Aprilean

8

4

G

 

1600

Marchoan

23

5

F

E

1601

Aprilean

12

6

D

 

1602

Aprilean

4

7

C

 

1603

Aprilean

24

8

B

 

1604

Aprilean

8

9

A

G

 

VRTE GVCIEZ IAQVITECO

Vrtén contua.

Bazco.

Auri nombrea.

Letra Dominicala.

Bissexta.

1605

Aprilean

31

10

F

 

1606

Aprilean

20

11

E

 

1607

Aprilean

5

12

D

 

1608

Marchoan

27

13

C

B

1609

Aprilean

16

14

A

 

1610

Aprilean

8

15

G

 

1611

Marchoan

24

16

F

 

1612

Aprilean

12

17

E

D

1613

Aprilean

4

18

C

 

1614

Aprilean

24

19

B

 

1615

Aprilean

9

1

A

 

1616

Martchoan

       

1617

Aprilean

20

3

E

 

1618

Aprilean

5

4

D

 

1619

Martchoan

       

1620

Aprilean

16

6

B

A

1621

Aprilean

1

7

G

 

1622

Aprilean

21

8

F

 

1623

Aprilean

13

9

E

 

 

VRTHEN CONTUA.

Munduaren creationetic diluuiorano,

1656 vrthe

Diluuiotic Moysesganano,

797

Moysesganic Iesus Christganano,

1514

Iesus Christganic hunedrano:

1572

Munduaren hatsetic hunedrano.

5539

 

Vrtheaz eta haren partez.

Vrtheco hillebetheac dira hamabi.

Asteac, berroguey eta hamabi eta egumbat.

Egunac, hirur ehun, hiruroguey eta borz, eta sey oren.

Eguna Iuduéc luce baliz labur baliz hamabi orenetara partitzen çutén, eta goicean çuten hatsen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Eta guc, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6

 

VRTHARRILLA

Eguna da 9. oren, eta gaua 15.

1

i

A

Calend.

Iesus Christen Circoncisionea

8

ii

b

4

 
 

iii

c

3

 

16

iiii

d

Prid. No.

 

5

v

e

Nonæ.

 
 

vi

f

8

Iaunaren Epiphania

13

vii

g

7

edo Apparitionea.

2

viii

A

6

 
 

ix

b

5

 

10

x

c

4

 
 

xi

d

3

 

18

xii

e

Prid. Id.

 

7

xiii

f

Idus.

Iguzquia Aquariusean.

 

xiiii

g

19

 

15

xv

A

18

 

4

xvi

b

17

 
 

xvii

c

16

S. Antoni

12

xviii

d

15

Ptolomeoren araura,

1

xix

e

14

neguaren erdia hemen.

 

xx

f

13

S. Sebastian.

9

xxi

     
 

xxii

   

S. Vincens.

17

xxiii

     

6

xxiiii

     
 

xxv

   

S. Paulen conuersi.

14

xxvi

   

Charlemagne egun

3

xxvii

   

hunequin hil 815.

 

xxviii

     

11

xxix

     

19

xxx

     

8

xxxi

     

 

OTSAILLA

Eguna da 10. oren, eta gaua 14.

 

i

d

Calend.

 

16

ii

e

4

Maria virginaren Purificationea.

5

iii

f

3

S. Blasi.

 

iiii

g

Prid. Non.

 

13

v

A

Nonæ.

 

2

vi

b

8

 
 

vii

c

7

 

10

viii

d

6

Promauera Romanoéc

 

ix

e

5

hemen hatsen Plinec dioenaz.

18

x

f

4

 

7

xi

g

3

 
 

xii

A

Prid. Id.

Iguzquia Piscesean.

15

xiii

b

Idus.

 

4

xiiii

c

16

 
 

xv

d

15

 

12

xvi

e

14

 

1

xvii

f

13

 
 

xviii

g

12

M. Luther egun hunequin hil, 1546.

9

xviiii

A

11

 
 

xx

b

10

 

17

xxi

c

9

 

6

xxii

d

8

S. Pierris.

 

xxiii

e

7

 

14

xxiiii

f

6

S. Matthias. Bissextaren lekua.

3

xxv

g

5

 
 

xxvi

A

4

 

11

xxvii

b

3

 
 

xxviii

c

Prid. Cal.

 

 

MARTCHOA.

Eguna da 12. oren, eta gaua 12.

19

i

d

Calend.

S. Leon.

8

ii

e

6

 
 

iii

f

5

 

16

iiii

g

4

 

5

v

A

3

 
 

vi

b

Prid. No.

 

13

vii

c

Nonæ.

 

2

viii

d

8

 
 

ix

e

7

 

10

x

f

6

 
 

xi

g

5

Iguzquia Ariesean.

18

xii

A

4

PRIMAVERA.

7

xiii

b

3

 
 

xiiii

c

Prid. Id.

 

15

xv

d

Idus.

 

4

xvi

e

17

 
 

xvii

f

16

 

12

xviii

g

15

 

1

xix

A

14

S. Ioseph.

 

xx

b

13

 

9

xxi

c

12

 
 

xxii

d

11

 

17

xxiii

e

10

 

6

xxiiii

f

9

 
 

xxv

g

8

Maria virginaren annuntiationea.

14

xxvi

A

7

Egun hunequin Venetia

3

xxvii

b

6

edificatzen hassi içan cen, 421.

 

xxviii

c

5

 

11

xxix

d

4

 
 

xxx

e

3

 

19

xxxi

f

Prid. Cal.

 

 

APRILLA

Eguna da 13. oren, eta gaua 11

8

i

g

Calend.

 

16

ii

A

4

 

5

iii

b

3

 
 

iiii

c

Prid. No.

 

13

v

d

Nonæ.

 

2

vi

e

8

 
 

vii

f

7

 

10

viii

g

6

 
 

ix

A

5

 

18

x

b

4

 

7

xi

c

3

Iguzquia Taurusean.

 

xii

d

Prid. Id.

 

15

xiii

e

Idus.

 

4

xiiii

f

18

 
 

xv

g

17

 

12

xvi

A

16

 

1

xvii

b

15

 
 

xviii

c

14

 

9

xix

d

13

 
 

xx

e

12

 

17

xxi

f

11

 

6

xxii

g

10

 
 

xxiii

A

9

S. Georgi.

14

xxiiii

b

8

 

3

xxv

c

7

S. Marc.

 

xxvi

d

6

 

11

xxvii

e

5

 
 

xxviii

f

4

 

19

xxix

g

3

 

8

xxx

A

Prid. Cal.

 

 

MAIATZA.

Eguna da 16. oren, eta gaua 8.

 

i

b

Calend.

S. Philip. eta S. Iacques.

16

ii

c

6

 

5

iii

d

5

S. Crutze.

 

iiii

e

4

 

13

v

f

3

 

2

vi

g

Prid. No.

S. Ioan. Egun hunequin

 

vii

A

Nonæ.

Borbonec har ceçan

10

viii

b

8

Roma, 1527.

 

xi

c

7

 

18

x

d

6

 

7

xi

e

5

 
 

xii

f

4

Iguzquia Geminean.

15

xiii

g

3

 

4

xiiii

A

Prid. Id.

 
 

xv

b

Idus.

 

12

xvi

c

17

 

1

xvii

d

16

 
 

xviii

e

15

 

9

xix

f

14

 
 

xx

g

13

 

17

xxi

A

12

 

6

xxii

b

11

S. Quiteria.

 

xxiii

c

10

 

14

xxiiii

d

9

 

3

xxv

e

8

 
 

xxvi

f

7

 

11

xxvii

g

6

 
 

xxviii

A

5

 

19

xxix

b

4

Egun hunequin har ceçan

8

xxx

c

3

Mahomet bigarrenac

16

xxxi

d

Prid. Cal.

Constantinopleco hiria, 1453.

 

EREYAROA.

Eguna da 16. oren, eta gaua 8.

5

i

e

Calend.

 
 

ii

f

4

 

12

iii

g

3

 

2

iiii

A

Prid. No.

 
 

v

b

Nonæ.

 

10

vi

c

8

 
 

vii

d

7

 

18

viii

e

6

 

7

xi

f

5

 
 

x

g

4

Vrtheco egunic lucena.

15

xi

A

3

S. Barnabas.

4

xii

b

Prid. Id.

 
 

xiii

c

Idus.

 

12

xiiii

d

18

 

1

xv

e

17

Iguzquia Cancerean.

 

xvi

f

16

VDA.

9

xvii

g

15

 
 

xviii

A

14

 

17

xix

b

13

 

6

xx

c

12

 
 

xxi

d

11

 

14

xxii

e

10

 

3

xxiii

f

9

 
 

xxiiii

g

8

S. Ioan Baptistaren sortzea.

11

xxv

A

7

 
 

xxvi

b

6

 

19

xxvii

c

5

 

8

xxviii

d

4

 
 

xxix

e

3

S. Pierris eta S. Paul.

16

xxx

f

Prid. Cal.

S. Marcial.

 

VZTAILLA.

Eguna da 15. oren, eta gaua.

5

i

g

Calend.

Maria virginaren visitationea.

 

ii

A

6

 

13

iii

b

5

 

2

iiii

c

4

 
 

v

d

3

 

10

vi

e

Prid. No.

 
 

vii

f

Nonæ.

 

18

viii

g

8

 

7

ix

A

7

Egun hunequin Constanceco

 

x

b

6

Concilioan erre içan cen Ioannes

15

xi

c

5

Hus Euangelioco eguiaren

4

xii

d

4

sustengatzeagatic, 1415.

 

xiii

e

3

 

12

xiiii

f

Prid. Id.

 

1

xv

g

Idus.

Iguzquia Leoean.

 

xvi

A

17

 

9

xvii

b

16

 
 

xviii

c

15

Egun hunetaric Egyptionoéc

17

xix

d

14

vrthea hatsen dute Plinec dioenaz.

6

xx

e

13

Egun Canicularac hemen hatsen.

 

xxi

f

12

 

14

xxii

g

11

Maria Magdalena,

3

xxiii

A

10

 
 

xxiiii

b

9

 

11

xxv

c

8

S. Iacques.

 

xxvi

d

7

S. Anna.

19

xxvii

e

6

 

8

xxviii

f

5

 

16

xxix

g

4

 

5

xxx

A

3

 
 

xxxi

b

Prid. Cal.

 

 

AGORRILLA.

Eguna da 14. oren, eta gaua 10.

13

i

c

Calend.

S. Pierrisen cadená.

2

ii

d

4

 
 

iii

e

3

 

10

iiii

f

Prid. No.

 
 

v

g

Nonæ.

 

18

vi

A

8

Iesus Christen

7

vii

b

7

Transfigurationea.

 

viii

c

6

 

15

ix

d

5

 

4

x

e

4

S. Laurens.

 

xi

f

3

 

12

xii

g

Prid. Id.

 

1

xiii

A

idus.

Iguzquia Virgoan.

 

xiiii

b

19

 

9

xv

c

18

Maria virginaren Assumptionea.

 

xvi

d

17

 

17

xvii

e

16

 

6

xviii

f

15

Egun hunequin has cedin

 

xix

g

14

Euangelioaren arauezco

14

xx

A

13

reformationea Geneuaco

3

xxi

b

12

ciuitatean. 1535.

 

xxii

c

11

 

11

xxiii

d

10

 
 

xxiiii

e

9

S. Bartholome.

19

xxv

f

8

 

8

xxvi

g

7

 
 

xxvii

A

6

Egun canicularac hemen

16

xxviii

b

5

acabatzen.

5

xxix

c

4

S. Ioannen decolationea.

 

xxx

d

3

 

13

xxxi

e

Prid. Cal.

 

 

BVRVILLA.

Eguna da 12. oren, eta gaua 12.

2

i

f

Calend.

 
 

ii

g

4

 

10

iii

A

3

 
 

iiii

b

Prid. No.

 

18

v

c

Nonæ.

 

7

vi

d

8

 
 

vii

e

7

 

15

viii

f

6

Maria virginaren nat.

4

ix

g

5

Ierusaleme egun hunequin

 

x

A

4

arrasatu 73.

12

xi

b

3

 

1

xii

c

Prid. Id.

 
 

xiii

d

Idus.

Automnea hemen hatsen.

9

xiiii

e

18

S. Ciprian eta s. Crutze

 

xv

f

17

 

17

xvi

g

16

 

6

xvii

A

15

 
 

xviii

b

14

Iguzquia Libran.

14

xix

c

13

 

3

xx

d

12

 
 

xxi

e

11

S. Mattheu.

11

xxii

f

10

 
 

xxiii

g

9

 

19

xxiiii

A

8

Egun hunequin Testamentu

8

xxv

b

7

berria Heuscaraz lehenic

 

xxvi

c

6

imprimitzen acabatu 1571.

16

xxvii

d

5

 

5

xxviii

e

4

 

13

xxix

f

3

S. Miqueu.

2

xxx

g

Prid. Cal.

 

 

VRRIA.

Eguna da 10. oren, eta gaua 14.

 

i

A

Calend.

 

10

ii

b

4

 
 

iii

c

3

 

18

iiii

d

Prid. No.

 

7

v

e

Nonæ.

 
 

vi

f

8

 

15

vii

g

7

 

4

viii

A

6

 
 

ix

b

5

S. Denis.

12

x

c

4

 

1

xi

d

3

Iguzquia Scorpiusean.

 

xii

e

Prid. Id.

 

9

xiii

f

Idus.

 
 

xiiii

g

19

 

17

xv

A

18

 

6

xvi

b

17

 
 

xvii

c

16

 

14

xviii

d

15

S. Luc.

3

xix

e

14

 
 

xx

f

13

 

11

xxi

g

12

 
 

xxii

A

11

 

19

xxiii

b

10

 

8

xxiiii

c

9

 
 

xxv

d

8

 

16

xxvi

e

7

 

5

xxvii

f

6

 
 

xxviii

g

5

 

13

xxix

A

4

 

2

xxx

b

3

 
 

xxxi

c

Prid. Cal.

Egun hunequin 1517. M. Luther

       

has cedin indulgentia Papalezco

       

enganioaren aguertzen.

 

HACILLA.

Eguna da 9. oren, eta gaua 15.

10

i

d

Calend.

Omnium sanctorum.

 

ii

e

4

 

18

iii

f

3

 

7

iiii

g

Prid. No.

 
 

v

A

Nonæ.

 

15

vi

b

8

 

4

vii

c

7

 
 

viii

d

6

 

12

ix

e

5

 

1

x

f

4

 
 

xi

g

3

S. Martin.

9

xii

A

Prid. Id.

Iguzquia Sagittariusean.

 

xiii

b

Idus.

 

17

xiiii

c

18

 

6

xv

d

17

 
 

xvi

e

16

 

14

xvii

f

15

 

3

xviii

g

14

 
 

xix

A

13

 

11

xx

b

12

 
 

xxi

c

11

 

19

xxii

d

10

 

8

xxiii

e

9

 
 

xxiiii

f

8

 

16

xxv

g

7

S. Catherina.

5

xxvi

A

6

 
 

xxvii

b

5

 

13

xxviii

c

4

 

2

xix

d

3

 

10

xxx

e

Prid. Cal.

S. Andriu.

 

ADVENDVA.

Eguna da 8. oren, eta gaua 16.

 

i

f

Calend.

 

18

ii

g

4

 

7

iii

A

3

 
 

iiii

b

Prid. No.

S. Barbara.

15

v

c

Nonæ.

 

4

vi

d

8

S. Nicolas.

 

vii

e

7

 

12

viii

f

6

Maria virgina.

1

ix

g

5

Iguzquia Capricornusean.

 

x

A

4

 

9

xi

b

3

 
 

xii

c

Prid. Id.

Vrtheco egunic laburrena.

17

xiii

d

Idus.

S. Lucia.

6

xiiii

e

19

Negu hatsea.

 

xv

f

18

 

14

xvi

g

17

 

3

xvii

A

16

 
 

xviii

b

15

 

11

xix

c

14

 
 

xx

d

13

 

19

xxi

e

12

S. Thomas.

8

xxii

f

11

 
 

xxiii

g

10

 

16

xxiiii

A

9

 

5

xxv

b

8

EGVBERRI.

 

xxvi

c

7

S. Esteben.

13

xxvii

d

6

S. Ioan.

2

xxviii

e

5

Innocentac.

 

xxix

f

4

 

10

xxx

g

3

 
 

xxxi

A

Prid. Cal.

 

 

 

 Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1C 48990 - Getxo (Bizkaia)
 
 

Atzera