ORACINO DEBOTA

(XVII)

 

Oracino Debota

 

......................................................

Haren buru sacratuco dolore fi˝as,

Han Judu falso baten eman quelder<r>as,

Eta dastatu gabe utci šuenas,

Amaren beguiratce nigarsuas,

Ene haurra, dio, pena dut šure penaz

Othoi beha išadašu šure bisaias,

Ni nais šure Ama, ar<r>ašoin šušenas,

Bederatci ilhabetes, išu erabilias,

Orduan Virgina cegoÚn tristuras,

Senieac beha ciošon begui šuhurras,

Gomendaturic Joanesi, bere emaiteas

Joannesec hartcešan gogotic bihotz,

Joseph Pilatusi šure lohia escatcen

Harc hura išateco boscario hartšaz,

Hare eta Nicodamec habetic erausteas,

Josephen ordenus thomban eša<r>tceas,

Presundeguitic justuen libratceas,

Adam mainadarequin handie quenceas,

Abel, Abraham, NoŰ leyal atheratceas.

Babtista, Isaac, Jacob, Jesse haršas,

Moyse, David, Jacob, bai berce guidas,

Propheta prestu gucien handic ilquitceaz,

Laur milla chituric ungui libratceas,

Bazcos Christo bera biciric ilquitceas,

Jondone Salbatore cerura igaiteas,

Aitaren aitcinean han besarkatceas,

Espiritu saindua fitezco bidalceas,

......................................................

Erregue Carlomanori bidaldu lehias

Seraphinen contracarrean harmadas,

Christiva hillic bathu orducot šat guerlas,

Eguna luišatu planutic gana hartas,

San George hartic Jaincoaren arthas,

Christau guciac ciren consolatu hartas,

Paganoac bašude<n> hillic han huntas,

San George<c> utci cioŰn orhoitšas:

Carlomanoc hartu šuen bihots arraias,

San George guero joancen handic victorias,

Jesus eta Maria balia bequisquigu,

Orhoitšapen hunen considerationeas.

 

 

 

 

 

 

 


Betsio honen iturria: Ibon Sarasola, Contribuciˇn al estudio y ediciˇn de textos antiguos vascos, 1983, 84 or.


 

 

Atzera