TESTAMENTU BERRIA

Prologoa

Evangelio Saindva S. Matheven Aravra

Evangelio Saindva S. Marc-en Aravra

Evangelio Saindva S. Lvc-en Aravra

Evangelio Saindva S. Ioannen Aravra

Apostolu Sainduen Acteac

S. Pavl Apostolvuaren Romanoetaratco Epistola

S. Pavl Apsotolvaren Corinthianoetaratco Epistola Lehena

S. Pavl Apostolvaren Corinthianoetaratco Epistola Bigarrena

S. Pavl Apostlvaren Galatianoetaratco Epistola

S. Pavl Apostolvaren Ephesianoetaratco Epistola

S. Pavl Apostolvaren Philippianoetaratco Epistola

S. Pavl Apostolvaren Colossianoetaratco Epistola

S. Pavl Apostolvaren Thessaloniceanoetaratco Epist. Lehena

S. Pavl Apostolvaren Thessaloniceanoetaratco Epistola Bigarrena

S. Pavl Apostolvaren Timotheoganatco Epistola Lehena

S. Pavl Apostolvaren Timotheoganatco Epistola Bigarrena

S. Pavl Apostolvaren Titeganatco Epistola

S. Pavl Apostolvaren Philemonganatco Epistola

Apostolvaren Hebraicoetaratco Epistola

S. Iacqves Apostolvaren Epistola Catholicoa

S. Pierris Apostolvaren Lehen Epistola Catholicoa

S. Pierris Apostolvaren Bigarren Epistola Catholicoa

S. Ioan Apostolvaren Lehen Epistola Catholicoa

S. Ioannen Bigarren Epistola

S. Ioannen Hirvrgarren Epistola

S. Ivda Apostolvaren Epistola Catholicoa

Ioannes Theologianoaren Apocalypsea Edo Revelationea

Eranskinak:

Othoitza ecclesiasticoen forma

Catechismea

Regveri

Icen Propri Hebraico Eta Greco Batzuén Declarationea

Hitz Eta Minçatzeco Manera Difficil Bakoitz Batzu

Çvberoaco Herrian Vsançatan Eztiraden Hitz Bakoitz Batzu

Testamentv Berrico Materien Erideiteco Taulá

Atzera