Copy of Copy of Fondorako irudia.gif (2785 bytes)
Eskola-baliabideak Arakatzeko ikertaldea   


Ezkurdia Arteaga, Gurutze (1994): "Hezkuntza erreforma eta lurraldetasuna", Isilik Pedagogi Aldizkaria, 19, 8-10 orr., Lege Gordailua: S.S. 509/82.

Bilbao Bilbao, Begoña (1994): "Erreforma, Curriculuma eta kultura", Isilik Pedagogi Aldizkaria, 19, 11-12 orr., Lege Gordailua: S.S. 509/82.
 

Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Artega, Gurutze (1998): "Gabon inguruko ospakizunak berreskuratuz", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 24, 8-13 orr., ISSN: 1135-4690.

 

Perez Urraza, Karmele (1998): "El ordenador en la enseñanza", Revista de Psicodidáctica, 5, Monografikoa: Medios de Enseñanza, Departamento de Psicodidáctica de la UPV-EHU, Vitoria, 35-49., ISSN: 1136-1034.

 

 

Perez Urraza, Karmele (1999):"Bideoa irakaskuntzan", in Bengoa, J.I.; Palazio, G.; Castaño, C. (compiladores): Hezkuntza, teknologia berriak eta hedabideak, Arabera, Bilbo, 101-124., ISBN: 84-9238994-X.

 

Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2001): "Mendebaldea Testuliburuetan", in: Askoren Artean: Euskalkiak eta Hezkuntza, Mendebaldea Kultur Alkartea, Bilbo, 179-200 orr., ISBN: 84-931882-1-2. 

 

Bilbao Bilbao, Begoña (2002): "Kultura erreferenteak oinarrizko hezkuntza curriculumean", Hik Hasi, Euskal Heziketarko Aldizkaria, 72, 8-17 orr., ISSN: 1135-4690.

 

Bilbao Bilbao, Begoña (2002): "XX. mendeko testuliburuetako pertsona ezagunak. Bizkaiko kasua", Euskalingua, 1, 73-79 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 

Bilbao Bilbao, Begoña (2002): Kultura erreferenteak Oinarrizko Hezkuntzako Curriculumean, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, ISBN: 84-8373-468-0.

  (osoa) ANDRA. 2002-Iraila: "Mende osoko liburu testuak aztergai"
  (osoa) EGUNKARIA. 2002-12-7: "Erroetatik kanpo"
  (osoa)BERRIA. 2003-VII-9: "Emakumeak oso gutxi agertzen dira eskola liburuetan"

 

 

Perez Urraza, Karmele (2003): "Lana eta garapen teknologikoa Xabiertxo eskola-liburuan", Euskalingua, 2, 162-170 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 

Perez Urraza, Karmele (2003): Zientzia, teknologia eta lanbideen agerpena Euskal Herriko testuliburuetan,  Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, ISBN: 84-8373-519-9.

  (osoa) BERRIA. 2003-VII-9: "Langileak ez dituzte Euskal Herrian kokatzen"

          

 

Perez Urraza, Karmele (2003): "Zientzia, teknologia eta lanbideak Euskal Herriko testu liburuetan", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 78, 8-17 orr., ISSN: 1135-4690  

 

Bilbao Bilbao, Begoña (2003): "Euskara XX. mendeko testuliburuen arabera", Euskalingua, 3, 106-117 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458. 

   

Perez Urraza, Karmele. (2003): "Ikonografia euskarri teknologiko berrietan", Euskalingua, 3, 116-121 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.   

Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2003): "Euskal testu liburugintza XXI. mendearen atarian", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 81, 8-15 orr., ISSN: 1135-4690  

(osoa) GARA. 2003-VI-26: Pobre imagen vasca en los libros de texto.
(osoa) GARA.NET. 2003-07-01: Hik Hasi Udako Topaketak "Euskal Herria herri moduan gero eta gutxiago agertzen da testuliburuetan
(osoa)DIARIO VASCO. 2003-VI-26: "Testu liburuek Euskal Herri folkloriko bat agertzen dute" dio Begoña Bilbaok
(osoa)DIARIO VASCO. 2003-VII-1:  Testu-liburuetan behera egin dute euskal identitateari lotutako gaiek
(osoa) BERRIA. 2003-VII-9: Testuliburuen azaleko begirada. Eskoletako liburuek Euskal Herriari buruz ematen duten informazioa <<mugatua>> dela frogatu dute EHUko hiru irakaslek". 
BERRIA. 2003-VII-1: Hik Hasi-ren Udako Topaketak hasi dira Donostian.
EUSKARAZ.NET-Donostia-Gaur. 2003-07-01: "Perez Urraza, Bilbao eta Ezkurdiaren hitzaldiak eman die hasiera Hik Hasi Topaketa Pedagogikoei".

Bilbao Bilbao, Begoña (2003): Curriculuma eta kultura Euskal Herrian, Utriusque Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-0-X.

  (osoa) DIARIO VASCO.  2004-03-16: Euskal Herriaren alderik folklorikoena erakusten dute testuliburu gehienek
  (osoa)CAMPUS. 2004-IV: "Testuliburu gehienetan euskal kulturako alderik folklorikoena ageri da".

 

 

Bilbao Bilbao, Begoña (2004): "Oinarri epistemologikoa" in: Etxague. X. (koordinatzailea), Aiertza, M.; Bilbao, B.; Elizalde, L.M.; Garagorri, X.; Huegun, A.; Jauregi, L.; Monzón, X.; Oihartzabal, L.: Didaktika Orokorra, Erein, Donostia, ISBN: 84-9746-128-2, 19-34 orr.

 

 

Perez Urraza, Karmele (2004): Curriculuma eta testuliburua Euskal Herrian, Utriusque Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-1-8. 

  (osoa)DIARIO VASCO.  2004-03-16: Euskal Herriaren alderik folklorikoena erakusten dute testuliburu gehienek
  (osoa)CAMPUS. 2004-IV: "Testuliburu gehienetan euskal kulturako alderik folklorikoena ageri da".

 

Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2004): Identitatea eta Ingurunea Curriculumean, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, ISBN: 84-8373-660-8. 

  (osoa)BERRIA. 2003-VII-9: "Euskal Herri osoaren ikuspegirik ez dute ematen eskola liburuek"
  (osoa)BERRIA. 2004-VII-9: "Identitatea, gurea ez"

 

 

Bilbao Bilbao, Begoña et al.  (2004): "Ingurune hurbila euskarri teknologiko bidez Bakioko ahozko ondarean oinarritua", Euskalingua, 4, 227-233 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 

Bilbao Bilbao, Begoña (2004): "Euskara: ikonografia bidezko ibilbidearen kronika", Euskalingua, 4, 252-257 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.  

Perez Urraza, Karmele (2004): "Xabiertxo-ren jarraikako testuliburuak euskal irakaskuntzaren garapenean", Euskalingua, 4, 234-245 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.  

 

Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2004): Curriculuma eta ingurunea Euskal Herrian, Utriusque  Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-7-7.  

 LABAYRU GAUR. 2005-18. alea (2005-03-15): Berriak: Gurutze Ezkurdiaren hiru behar 
(osoa)GARA. 2005-01-31: Euskal ikasleei ingurunearen estatu-ikuspegia irakasten zaie

Gaminde, I.; Goikoetxea, J.L.; Olalde, A.; Elgoibar, E.; Bilbao, B.; Markaida, I. (2004): "Bakioko euskararen soinu egituraz" Euskalingua, 5, 124-154 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458. 

 

Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2004): Euskal Curriculuma ala Euskal Dimentsioa Curriculumean?, Utriusque Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-9-3.        

 

    DVD

Bilbao, B.; Gaminde, I.; Goikoetxea, J.L.; Elgoibar, E.; Markaida, I.; Olalde, A.(2004): Bakio eta Eskola, (DVD + Gida didaktikoa), Bizkaiko Aldundia/ Bakioko Udala/ Mendebalde Kultur Alkartea/ Eusko Jaurlaritzako Kultur Saila, Bilbo, ISBN: 84-606-3677-1

 

Gaminde, I.; Markaida, I.; Elgoibar, E.; Olalde, A.; Goikoetxea, J.L.; Bilbao, B. (2005): Bakioko hiztegia (CD-ROMa), Bizkaiko Aldundia/ Bakioko Udala/ Mendebalde Kultur Alkartea/ Eusko Jaurlaritzako Kultur Saila, Bilbo, ISBN: 84-606-3721-2.

 

Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2005): "Nor gara gu? Zer gara gu? Testu liburuek diotena", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 94, 8-15 orr., ISSN: 1135-4690

 

 

 

Gaminde, I.; Goikoetxea. U.; Barrutia, E.; Izagirre, E.; Goikoetxea, J. L.; Perez, K.; Unamuno, M. (2005): Irakurketa ozena ebaluatzeko irizpideak Bizkain, Mendebalde Kultura Alkartea, Izaro bilduma, ISBN: 84-934030-1-6. 

Mendebalde Kultura Alkartearekin lotura

  

Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2005):"Basque textbooks during the 20th century: the content and the context" Euskalingua, 6, 121-125 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458. 

      

Perez Urraza, Karmele (2005): "Xabiertxo eta Sabin, eskola liburuetako ikasle eredugarri" Euskalingua, 6, 105-115 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

  

Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña (2005): "Umeak ikonografian: testuliburuen garapena XX. mendean",  in Dávila, P.; Naya, L. M. (coordinadores): La infancia en la historia: espacios y representaciones, Tomo II, (XIII Coloquio de Historia de la Educación), Espacio Univertsitario Erein, Donostia,  215-225, ISBN: 84-9746-268-8.

 

Gaminde, Iñaki.; Bilbao, Begoña (2005): Lezama gure herria. Gida didaktikoa. Zorrizketan Lezamako Euskara Alkartea, Mendebalde Kultura Alkartea, BBK, Lezamako Udala, Bizkaiko Udala, Lezama, ISBN: 84-96536-14-9.

Gaminde, Iñaki; Bilbao, Begoña (2005): Lezama gure herria. Gida didaktikoa. CD-ROM-a. Zorrizketan Lezamako Euskara Alkartea, Mendebalde Kultura Alkartea, BBK, Lezamako Udala, Bizkaiko Udala, Lezama, ISBN: 84-96536-15-9

Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña: (2005): "Curriculuma eta testuliburua: edukien azterketarako ikerketa lerroak", Revista de Psicodidactica, 19, 141-158. ISSN: 1136-1034.

 

                      Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Curriculuma eta testuliburuetako edukia", Jakin, 153, martxoa-apìrila, 89-107, ISSN: 0211-495X.
   

Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Norbere etxe ingurua da mundua ezagutzeko giltza" in: Askoren Artean: Mendebaldetik 10 urtegarrenean. X. Jaurdunaldiak,  Mendebaldea Kultura Alkartea, Bilbo, 53-70 orr., ISBN: 84-931882-6-3.

 

 

Bilbao Bilbao, Begoña (2006): "Hezkuntzarako Eskubidea Genero Ikuspegitik: Emakumeen Errolak", in Naya, L. M., Dávila, P. (Coordinadores): El derecho a la educación en un mundo globalizado (Tomo II), Espacio Universitario Erein, Erein, Donostia, 87-98 orr., ISBN: 84-9746-334-X.

 

Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2006): "El contenido histórico en la iconografía de los libros de texto: análisis comparativo", in Naya, L. M., Dávila, P. (Coordinadores): El derecho a la educación en un mundo globalizado (Tomo II), Espacio Universitario Erein, Erein, Donostia, 525-535 orr., ISBN: 84-9746-334-X. 

      

Perez Urraza, Karmele (2006): "Migrazioa Lehen Hezkuntzako Euskarazko Testuliburuetan", in Naya, L. M., Dávila, P. (Coordinadores): El derecho a la educación en un mundo globalizado (Tomo II), Espacio Universitario Erein, Erein, Donostia, 329-344 orr., ISBN: 84-9746-334-X

 

 

Gaminde, I., Bilbao, B., Perez, K., Goikoetxea, J. L., Goikoetxea, U.,Barrutia, E., Izagirre, E., Unamuno, M. (2006): Irakurketa ozena Bizkaian lantzeko materialak, Mendebalde Kultura Alkartea, ISBN: 84-96536-44-0.

 

Ezkurdia, Gurutze (2006): "Curriculumaren gaineko ikertetatik abiatutako gogoeta", in UDALBILTZA: Euskal Curriculuma. Herritaren Ekarpena, Udalbiltza, 75-87.

 

 

Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele; Bilbao, Begoña (2006): "Curriculumeko edukiak: mende bateko garapena Euskal Herrian", in Bilbao, Begoña, Ezkurdia, Gurutze, Perez, Karmele (arg.): Ikuspegi soziokulturala Euskal Herriko Hezkuntzan, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 123-141., ISBN: 84-8373-889-9

 

 

Perez, Karmele, Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze (2006): "Curriculumeko eduki soziokulturalak (1990-2006)", in: Larrinaga, Ane; Amurrio, Mila (biltzaileak): Hezkuntza Euskal Herrian aztergai. Hurbilketa soziologikoa, Utriusque Vasconiae, Donostia, 25-54 orr., ISBN: 84-935019-3-X

 

Perez, Karmele (2006): "Teknologia multimediak hezkuntzaren arloan egungo sare-gizartean", in: Larrinaga, Ane; Amurrio, Mila (biltzaileak): Hezkuntza Euskal Herrian aztergai. Hurbilketa soziologikoa, Utriusque Vasconiae, Donostia, 93-121 orr., ISBN: 84-935019-3-X

 

Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Curriculumeko eduki gorakariak 2000. urtetik aurrera", Euskalingua, 9, 164-172 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

"Increases in curriculum contents, from 2000 to the present day", Euskalingua, 9, 164-172 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 

Goikoetxea, Juan Luis; Bilbao, Begoña (2007): Imanol Berriatuaren bizitza euskalduntzearen eztandan, 1970-1980. Mendebaldea Kultura Alkartea. Ateka Aztergaiak IV. Bilbo. ISBN: 978-84-96536-66-1.

   

Ezkurdia, Gurutze (2007): "Lurraldea XX. eta XXI. mendeko Euskal Herriko testuliburuetan", Euskalingua, 10, 69-86 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

Territory in 20th and 21st century textbooks in the basque country.Euskalingua, 10

Perez, Karmele; Ezkurdia, Gurutze; Bilbao, Begoña (2007): "Izena Euskal Curriculuma eta Izana?", in: Bilbao, Begoña; Perez, Karmele; Perez, Kepa (arg.): Paulo Iztueta euskal pentsamenduaren eraikitzaile, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 355-372, ISBN: 978-84-8373-315-8.

  

Gaminde, Iñaki; Bilbao, Begoña; Perez, Karmele (2007): “Proposamen metodologiko berria irakurketa ozena euskaraz lantzeko”, in: Etxeberria, F. et al. (Coords.): Hezkuntzaren Ikerkuntzarako Ereduak XIII. Biltzar Nazionala: Bizikidetza, Ekitatea, Kalitatea/ XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa: Convivencia, Equidad, Calidad. Erein: Donostia/San Sebastián. 340-345. ISBN: 978-84-9746-382-9

 

Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2007): "Testuliburuetako edukiaren eta itxuraren garapena: Anaya, Edebé eta Santillana argitaletxeak adibide", Tantak, 38, abendua, 7-25 orr., ISSN: 0214-9753.
Goikoetxea, Juan L.; Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki (2008): Arrietako euskaldunen jakituria. Kontuak, kantak bizimodua. Arrietako Udala eta Mendebalde Kultura Alkartea. ISBN: 978-84-606-4477-4.

 

Perez, Karmele; Bilbao, Begoña, Ezkurdia, Gurutze (2008): "Lehenaren eta geroaren artean: tradizioa eta historia curriculumean", in: Askoren Artean: Atzorik etzira, Mendebaldea Kultura Alkartea, Bilbo, 45-79 orr., ISBN: 978-84-931882-8-3.

 

 

 

Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña: (2008): "La imagen de los niños y niñas en los libros de texto escritos en lengua vasca", López Noguero, F. (DIR.): La Educación como respuesta a la diversidad. Una perspectiva comparada, Congreso Nacional de Educación Comparada. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide/ Sociedad Española de Educación Comparada, ISBN: 978-84-691-2732-08.

Gaminde, Iñaki; Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2008): Eskolarako material lantegia. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Leioa, ISBN: 978-84-8960-103-9.

Gaminde, Iñaki; Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2008): Eskolarako material lantegia. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Leioa, ISBN: 978-84-8960-104-6

Ezkurdia, G.; Bilbao, B.; Perez, K.: (2008): "Ciudadanos e indígenas: dos conceptos a reconciliar" in: Comunicaciones del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía: Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación. Sociedad Española de Pedagogía/ Departamento de CC. EE. de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1743-1752; ISBN: 978-84-691-5629-2.  
     

Bilbao Bilbao, Begoña (2008): "Irakasleen prestakuntzarako curriculuma: Europan eta Estatuan". In Karmele Perez, Guruzte Ezkurdia eta Begoña Bilbao (arg.) Hezkuntzaren gaineko berbaldiak. II. eta III, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-183-1

     

Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2008): "Ingurune hurbilaren garrantzia Pedagogia  kritikaren argitan". In Karmele Perez, Guruzte Ezkurdia eta Begoña Bilbao (arg.) Hezkuntzaren gaineko berbaldiak. II. eta III, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-183-1.

    

Perez, Karmele; Ezkurdia, Gurutze; Bilbao, Begoña (arg.) (2008): Hezkuntzaren gaineko berbaldiak. II. eta III, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-183-1

    

Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele  (2008): "Euskal curriculuma lehen eta orain", Ikastaria, Cuadernos de Educación, 16, 83-108 orri, Eusko Ikaskuntza, ISNN: 1137-4446. 

 

    

Ezkurdia, Arteaga (2008): "Euskal Herria gaiaren garapena XX. eta XXI. mendeetako testuliburuetan", Ikastaria, Cuadernos de Educación,  16, 109-142 orri, Eusko Ikaskuntza, ISNN: 1137-4446.

 

    Perez, Karmele; Gabiria, Julen; Ajuriagogeaskoetxea, Aniceto (2009): Eguzkibegi Galdakaoko ikastola 1966-2009, Galdakaoko Udala/ Eguzkibegi Ikastola, Graficas Bikain, S.A., ISBN: 978-84-613-1964-0
      Perez, Karmele; Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze (koord.) (2009): IV. Hezkuntzaren gaineko berbaldiak: Kontuak irakurri, kontuak idatzi, kontuak egin!Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-327-9
   Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2009): "Euskal Herriko testugintzaren hastapenak", IV. Hezkuntzaren gaineko berbaldiak: Kontuak irakurri, kontuak idatzi, kontuak egin!, 45-66 orri, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-327-9

 wpe7.jpg (821 bytes)


[Home]
[Araka] [Ikerlariak] [Gure lanak] [Curriculuma] [Bibliografia] [Estekak] [Ziberdokumentuak] [Legeria]  [Harremanak] [Web-mapa] [English]© ARAKA ikertaldea, 2003, http://www.ehu.es/araka